Прийом дітей в ДНЗ №23

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про освіту», батьки здобувачів освіти мають право обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти.
Згідно ст. 36 Закону України «Про дошкільну освіту», батьки або особи, які їх замінюють, мають право вибирати заклад дошкільної освіти та форму здобуття дитиною дошкільної освіти.
У відповідності п. 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. № 305, прийом дітей в дошкільний учбовий заклад здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної картки про стан здоров'я дитини, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для прийому дітей до групи з вадами мовлення додатково подається витяг з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації, направлення відділу освіти.

Для прийому дитини до ДНЗ №23 "Чебурашка" потрібна реєстрація у черзі бажаючих відвідувати наш дошкільний заклад.

Зареєструватися можна на сайті ДНЗ №23, пройшовши електронну реєстрацію, або на прийомі у завідувача по понеділках з 8.00 до 17.00.

Порядок прийому дітей до ДНЗ №23

1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп.
У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.
2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі.
3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204):

 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження;
 • наявність статусу щодо можливості зарахування в ДНЗ, який встановлено на сайті ДНЗ №23 «Чебурашка» у розділі «Електронна реєстрація в дошкільний заклад».

4. Прийом дітей до ДНЗ (групи з вадами мови) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (із змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної комісії.
5. Завідувач дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад лише при наявності електронної реєстрації з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ДНЗ».
6. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:

 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;
 • діти працівників дошкільного закладу у разі виходу на роботу.
 • діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);
 • діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);
 • діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).

7. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги за наявності місць у віковій групі.

Прийом дітей з особливими освітніми потребами

Прийом дітей з особливими освітніми потребами здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад, довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією) або копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам».

Зарахування дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення

Відповідно до спільного листа Міністерства освіти і науки Укра­їни, Міністерства охорони здоров'я України «Щодо вирішення окре­мих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх на­вчальних закладів дітей, у яких відсутні обов'язкові профілактичні щеплення» від 29.09.2014 № 1/9-500, № 04.01.16/28103 питання щодо відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмов­ляються від щеплень, вирішується індивідуально лікарсько-кон­сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу дер­жавної (комунальної) форми власності.

За дитиною зберігається місце в ДНЗ №23:

- у разі її хвороби;

- карантину;

- санаторного лікування;

- на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють;

- у літній оздоровчий період.

Кiлькiсть переглядiв: 213