• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Електронна реєстрація в дошкільний заклад

Під час карантину реєстрація дітей до черги в дошкільний заклад відбувається також за телефоном: (06267)34660

Для того, щоб зареєструвати дитину до черги в ДНЗ №23 "Чебурашка" у зручній електронній формі Вам необхідно:

1. Викачати з цієї сторінки файл реєстраційної картки (внизу).

2. Заповнити її та надіслати на ел. поштову адресу закладу

33554006@mail.gov.ua

/Files/images/7066.gif

Електронна реєстрація в ДНЗ

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ від 17.10.2013р. № 130
В.о. завідувача
ДНЗ № 23 «Чебурашка»
В.Ф. Ковляшенко
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок електронної реєстрації дітей

до дошкільного навчального закладу № 23 «Чебурашка»

1. Загальні положення.

1.1.Положення про порядок реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад (далі Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про дошкільний навчальний заклад», Закону України «Про дошкільну освіту». Закону України «Про доступ до публічної інформації» та визначає порядок електронної реєстрації дітей до дошкільного закладу.
1.2 Реєстрація дітей на чергу для влаштування у дошкільний навчальний заклад (групи для дітей із загальним розвитком) (далі - ДНЗ) здійснюється з метою:
 • забезпечення права дитини на доступність здобуття дошкільної освіти у ДНЗ;
 • спрощення процедури обліку дітей до вступу у ДНЗ;
 • забезпечення рівності умов кожної дитини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку;
 • забезпечення доступу до інформації про ДНЗ;
 • здійснення обліку дітей, які мають відвідувати ДНЗ.
1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 • загальний електронний реєстр дітей до ДНЗ (далі Реєстр) – єдина комп'ютерна база даних, яка містить інформацію про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ;
 • реєстратор – особа, яка здійснює внесення (зміну, виключення) інформації до Реєстру, надання інформації з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Положенням;
 • заявник – особа, що висловила бажання внести дані її дитини до Реєстру.

2. Порядок внесення відомостей про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ

2.1. Наявність в Реєстрі інформації про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ, є обов’язковою умовою зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
2.2. Внесення до Реєстру підлягає наступна інформація про дітей, які будуть відвідувати ДНЗ:
а) про дитину:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата народження;
 • адреса проживання;
 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • інформація про пільгову категорію (за наявності);
б) про батьків:
 • прізвище, ім’я, по батькові батька та матері, або осіб, що їх замінюють;
 • домашня адреса (за реєстрацією);
 • домашня адреса (за місцем проживання);
 • місце роботи батька;
 • місце роботи матері;
 • контактні дані (телефон, електронна адреса).
2.3. Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється на сайті ДНЗ №23 «Чебурашка» у розділі «Електронна реєстрація в дошкільний заклад» батьками або особами, які їх замінюють, чи реєстратором ДНЗ (за зверненням батьків), який заповнює заявку в присутності заявника за встановленою формою. Після успішної реєстрації для кожної заявки встановлюється статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер в черзі.
Реєстратор зобов’язаний надавати всю необхідну допомогу, пов’язану з заповненням заяви, а також надати доступ до інформації, яка міститься на офіційному сайті ДНЗ.
2.4. Заявник несе персональну відповідальність за надану інформацію в реєстраційній карточці.

2.5. Відмова заявнику у реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже зареєстрована в інший дошкільний заклад міста Дружківки.


2.6. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:
 • на підставі наказу про зарахування дитини до ДНЗ;
 • на підставі заяви батьків, або осіб, які їх замінюють;
 • у разі порушення термінів подачі заяви на зарахування до ДНЗ та переліку документів, визначені цим Положенням;
 • у разі відсутності документів, які підтверджують пільги;
 • у разі фальсифікації персональних даних в заявці (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження).
2.7. Присвоєння порядкових номерів реєстрації здійснюється в порядку черговості за віковою групою при внесенні відомостей про дитину. Дата та час реєстрації не підлягає зміні за жодних умов.

3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу

3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником відповідно до списків, сформованих базою даних, упродовж періоду комплектації груп раннього та молодшого віку (серпень-вересень) поточного року та протягом року для інших вікових груп.
У випадку недоукомплектування груп керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих базою даних.
3.2. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі.
3.3. У разі встановлення статусу «Є можливість зарахування в ДНЗ» заявник зобов’язується протягом 30 календарних днів подати керівнику ДНЗ усі необхідні документи для зарахування, передбачені п.6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами від 16.11.2011 № 1204):
 • заява батьків або особи, яка їх замінює;
 • медична картка про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о);
 • довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;
 • свідоцтво про народження;
 • наявність статусу щодо можливості зарахування в ДНЗ, який встановлено на сайті ДНЗ №23 «Чебурашка» у розділі «Електронна реєстрація в дошкільний заклад».
3.4. Прийом дітей до ДНЗ (групи з вадами мови) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад від 12.03.2003 року №305 (зі змінами) при наявності висновку психолого-медико-педагогічної комісії.
3.5. Завідувач дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у дошкільний навчальний заклад лише при наявності електронної реєстрації з вказаним статусом «Є можливість зарахування в ДНЗ».
3.6. Першочергово зараховуються до ДНЗ наступні категорії:
 • діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • діти, які перебувають під опікою чи в прийомних сім'ях;
 • діти працівників дошкільного закладу у разі виходу на роботу.
 • діти батьків-інвалідів І групи, в тому числі діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС (1:10);
 • діти багатодітних сімей, де є двоє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує даний ДНЗ (1:10);
 • діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості (1:10).
3.7. Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги за наявності місць у віковій групі.

4. Забезпечення доступу до Реєстру

4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно Закону України «Про захист персональних даних» має лише держатель Реєстру та реєстратор, який використовує персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.
Реєстратор несе відповідальність за внесення, збереження та захист персональних даних заявника.
4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному сайті ДНЗ № 23 «Чебурашка» м. Дружківка http://druzhkivka-dnz23.edukit.dn.ua та містить виключно наступну інформацію: реєстраційний номер, дату та час реєстрації; прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, статус.

5. Контроль за дотриманням Положення

5.1. Контроль за здійсненим комплектації груп покладається на керівника дошкільного навчального закладу.
5.2. Контроль за дотриманням Положення про порядок електронної реєстрації дітей для влаштування у дошкільний навчальний заклад здійснює відділ освіти Дружківської міської ради Донецької області.

6. Прикінцеві положення

6.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту ДНЗ № 23 «Чебурашка» м. Дружківка відбувається на безоплатній основі.
6.2. Особи, винні в порушенні порядку внесення інформації до Реєстру та порядку прийому дітей до ДНЗ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Шановні батьки!
Будь ласка, уважно ознайомтесь з вище викладеним Положенням перед реєстрацією Вашої дитини до дошкільного закладу!

Для того, щоб зареєструвати дитину на чергу в ДНЗ №23 "Чебурашка" у зручній електронній формі Вам необхідно:

1. Викачати з цієї сторінки файл реєстраційної картки.

2. Заповнити її та надіслати на поштову адресу закладу

33554006@mail.gov.ua


Увага! Шановні батьки!

Протягом 20 днів з моменту електронної реєстрації, будь ласка, прийдіть до нашого закладу з оригіналом та ксерокопією свідоцтва про народження Вашої дитини для особистого підтвердження реєстрації.


Якщо у Вас немає можливості для електронної реєстрації дитини. Ласкаво просимо завітати до нашого дошкільного закладу!

Вулиця Козацька, 50


Години прийому громадян керівником закладу щодо особистих питань по понеділках з 08.00 до 17.00


Кiлькiсть переглядiв: 782